ExxonMobil Rotterdam Botlek Informatie Site

Welkom op de ExxonMobil Botlek Rotterdam arrivals informatie site. Op deze site kunnen binnenvaart schepen die komen laden of lossen bij ExxonMobil Botlek hun aanmelding doen.

U meldt zich aan middels Uniforme Aanmelding Barges op http://www.uab-online.eu. Aanmelden doet u 3 uur voor de door u opgegeven verwachtte aankomstdag- en tijd (EDA en ETA)

Om te kunnen aanmelden, moet u een geregistreerd gebruiker zijn van UAB. Registreren als nieuwe gebruiker doet u op http://www.uab-online.eu. Dit dient u maar één keer te doen. Als u eenmaal geregistreerd bent, kunt u direct inloggen als gebruiker van UAB en u aanmelden bij onze ExxonMobil Botlek Rotterdam terminal. Zie voor meer informatie over het electronisch aanmelden: http://www.uab-online.nl

 

Nominatie status

Door het insturen van het UAB aanmeldformulier geeft u aan dat uw schip op dat ogenblik laad/los gereed is. U moet zich drie uur voor de opgegeven ETA aanmelden. Tevens verplicht u zich, om binnen 1 uur na telefonische afroep van ExxonMobil Botlek Rotterdam, fysiek aan de aangewezen laad-los steiger te kunnen zijn. Het niet voldoen hieraan leidt onherroepelijk tot het annuleren van uw aanmelding!

Bij de aanmelding met UAB kunt u aangeven dat ExxonMobil Botlek Rotterdam AIS mag gebruiken om uw positie te bepalen.

 

Steiger planning

Wanneer uw aanmelding ontvangen is, wordt na controle van een aantal sleutelgegevens, uw call-time in het systeem opgenomen. U ontvangt direct een automatische terugkoppeling van ons systeem. De status van uw aanmelding zal veranderen in "in behandeling"

Zodra de loadingmaster van ExxonMobil Botlek Rotterdam uw geldige UAB aanmelding met alle nodige gegevens heeft beoordeeld, wordt uw schip ingepland. De loadingmaster zal binnen maximaal 2 uur na aanmelding een terugkoppeling maken via UAB-Online. Op de planning kunt u de verwachtte tijd- en lokatie van aanmeren zien, tevens ontvangt u een mail en een sms op de bij ons bekende adressen en nummers

De loadingmaster zal telefonisch contact opnemen wanneer u zich naar het aangegeven steiger kunt begeven (gelieve daarom zeker te stellen dat het door u opgegeven telefoonnummer bereikbaar is!).

Indien de scheepsbemanning niet bereikbaar is bij deze oproep, kunnen extra wachttijden hierdoor veroorzaakt, niet ten laste van ExxonMobil Botlek Rotterdam worden gebracht.

Login

 
of

© Copyright 2023 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved